Cloud Assessment

Door: Jip de Koning

In IT zit het soms tegen. Operationele problemen zijn vaak aan de orde van de dag en vanwege onderbezetting worden daardoor soms project deadlines niet gehaald, raken systemen ongemerkt defect en worden beoogde efficiëntievoordelen of kostenverlagingen niet altijd waargemaakt.

In de hoop dit te verbeteren kijken veel bedrijven naar de Cloud. IT toepassingen afnemen als een standaard dienst tegen een vaste prijs per eenheid is kostenefficiënt, flexibel en biedt IT de mogelijkheid zich meer te focussen op daadwerkelijke aansluiting van toepassingen op de bedrijfsprocessen in plaats van druk te zijn met de technologie en diens problematiek. Maar met de Cloud verandert ook de manier waarop IT wordt gefaciliteerd en beheerd, en er gelden andere regels.

Om bedrijven te helpen met een objectieve en realistische analyse van de Cloud en de impact hiervan op zowel IT als de onderneming in kaart te brengen, hebben wij een Cloud Assessment ontwikkeld.

Met de Cloud Assessment voeren wij een uitgebreide analyse uit van de Cloudplannen van een onderneming. Zo wordt er tijdens de analyse uitvoerig gekeken naar vastgestelde eisen, behoeften, wensen en verwachte ontwikkelingen van de organisatie, maar ook leveranciers worden geëvalueerd. Zo worden ze onder andere beoordeeld op prijspeil, best-fit, flexibiliteit en volwassenheid van de geboden oplossingen.

Als resultaat van het assessment is er een kritisch eindrapport met daarin wat de voor- en nadelen van de Cloud zijn voor een onderneming, welke impact er is op kosten en de beschikbaarheid van diensten, maar ook verwachte complicaties en de mitigatie hiervan.

De Cloud past echter niet altijd. Het is namelijk heel goed mogelijk dat een onderneming er eigenlijk helemaal nog niet klaar voor is. Redenen hiervoor kunnen zijn de verplichting tot afkoop van lopende contracten, onvolwassenheid IT, personele kwesties en wat al niet meer. Een assessment is daarom een belangrijke eerste stap in de beoordeling van de Cloud en aan te raden voorafgaand aan ieder Cloud traject.  Bezint eer ge Begint 🙂
« Terug naar het overzicht