De server & cloud enrollment

Door: Jip de Koning

Microsoft heeft vorige week aangekondigd om voor het einde van dit jaar een nieuw Enterprise Agreement programma te introduceren genaamd ‘Server & Cloud Enrollment (SCE)’. De SCE zal de volgende Enrollment opties onder een Enterprise Agreement (EA) gaan vervangen:

 • EAP (Enrollment for Application Platform)
 • ECI (Enrollment for Core Infrastructure)
 • EWA (Enrollment for Windows Azure)

De publieke doelstelling van Microsoft is het Enterprise klanten makkelijker te maken om te standaardiseren op Microsoft Servers en Cloud technologie. Wanneer nieuwe en bestaande klanten middels een 3 jarig contract zich Enterprise wide committeren tot een of meerdere SCE componenten, met verplichte software assurance, worden zij door Microsoft beloond met de volgende standaard voordelen:

 • 15% korting op nieuwe licenties, met software assurance op SCE CIS componenten
 • 5% korting op verlenging van software assurance
 • 5% korting op Windows Azure
 • Gratis System Center Azure management bij een commitment op de Core Infrastructuur Suite (CIS)
 • Onbeperkte support op SQL server, Windows Server en System center, BizTalk Server en SharePoint Server. (Optioneel)
 • Software Assurance voordelen.
 • License Mobility voor de meeste (Cloud) producten.
 • Nieuwe abonnement opties

De voordelen van de SCE klinken natuurlijk mooi, maar zullen klanten hier blij van worden? Elk voordeel heeft een nadeel. De focus van Microsoft is Cloud en de leverancier zal er alles aan doen om klanten te ‘motiveren’ om over te stappen naar proposities zoals Windows Azure, InTune en Office 365. Dit doet Microsoft onder andere door de licenties op Cloud producten en diensten aantrekkelijker te maken dan on-premise varianten, in zowel financiële zin, als het gebruikersrecht. De nieuwe SCE is hier een voorbeeld van.

Microsoft is continu bezig haar contracten te optimaliseren. Optimaliseren heeft echter twee kanten: die van Microsoft en die van de klant. Veel veranderingen hebben voordelen voor klanten, maar vooral ook voor Microsoft. Dit moet nooit uit het oog worden verloren. De introductie van de SCE levert de klant een mooi moment op om de huidige licentiepositie te herzien en om nog eens goed naar de eigen toekomststrategie te kijken. Het nemen van de verkeerde beslissing kost altijd geld.

Door de introductie van de SCE zal er in ieder geval een zogenaamde ‘push’ komen (zowel vanuit partners als vanuit Microsoft) op het zoveel mogelijk afsluiten van oude contracten (extra incentive) en daarna op de nieuwe contracten. Met de SCE moet de klant een ding goed bekijken: De Enterprise wide commitment die verplicht wordt gesteld op de SCE componenten. Deze commitment hoeft niet slecht te zijn, maar is ook niet per definitie goed. Klanten kunnen de SCE gebruiken om eens stevig met Microsoft te onderhandelen. Een onafhankelijk advies van een partij (geen LAR) die niet wordt gestimuleerd door extra marge vanuit de leverancier kan hierbij uitkomst bieden. LicenseConsult Experts is daarvoor de aangewezen partij.

Het team van ervaren specialisten van LicenseConsult Experts ondersteunt bij het overzicht én inzicht in alle mogelijkheden omtrent de complexe licentie-programma’s van Microsoft. Zij ondersteunen bedrijven bijvoorbeeld middels een zogenaamde Pre-audit check. Na deze check is de volledige bedrijfsomvang in kaart gebracht en heeft de klant een compleet beeld bij de eventuele tekorten dan wel overschotten, zonder dat hier nu meteen dure tooling voor nodig is. Op deze wijze komt men goed beslagen ten ijs bij een audit of bij een compliancy gesprek en is men in staat om proactief te zijn richting Microsoft. Ook het voorbereiden van de komende True-Up, zodat het bedrijf tot een juiste afstemming komt van de Microsoft producten enerzijds en de licenties anderzijds, kan in de vertrouwde handen van LicenseConsult Experts liggen. De eerste stap naar een goed licentiebeleid is de inventarisatie van alle Microsoft Licenties. Wanneer hier een compleet beeld is gevormd, dan is er inzicht ontstaan in de licentiepositie. Hieruit volgen de behoeftes en wensen op licentie-beleid.

LicenseConsult Experts is opgericht met de overtuiging dat de klanten van Microsoft recht hebben op een betere ondersteuning en recht hebben op meer inzicht in de complexe wereld van de licentie-modellen teneinde de juiste keuze te kunnen maken.
« Terug naar het overzicht