Microsoft en reviews

Door: Marc Stuifzand

• Deployment summary
• Friendly review
• Self audit
• Official audit

Eén van de meest gebruikte instrumenten betreft de zogenaamde friendly review. De friendly review wordt aangekondigd door Microsoft d.m.v. een brief dan wel e-mail, met het verzoek aan de klant om voor een bepaalde datum de review te hebben afgerond. Er wordt in dit geval ook gekeken welke LSP de betreffende klant heeft en deze wordt dan meestal gevraagd om de controle uit te oefenen. Ik wil niet zeggen dat hier de slager zijn eigen vlees gaat keuren, maar het lijkt er wel een beetje op. Probleem is als de eigen LSP de controle doet, de verkopende tak wordt beloond over de omzet. Hier zit dus een potentiële belangenverstrengeling.

Daarnaast is het belangrijk te weten dat toen Microsoft startte met deze “friendly” reviews, deze behoorlijk goed betaald werden. De partners werden betaald door Microsoft om deze controle uit te voeren. Dit was voor de betreffende partners in eerste aanleg een nieuwe bron van inkomsten (en ook voor de winstgevendheid). De bedragen zijn inmiddels fors lager geworden en de reviews leveren dus geen geld meer op (wel omzet, maar geen winst)…Het feit, dat er nu minder voor de reviews wordt betaald, heeft een aantal gevolgen:

• De reviews moeten sneller worden gedaan (minder doorlooptijd en minder tijd aan tafel bij klanten)
• Er worden vele aannames gedaan
• De kwaliteit neemt af (geen geld meer om te investeren)
• De partner wordt ook pas betaald na afronden van de review (dus nog meer druk)
• Er wordt vaak slordig werk geleverd
• De klant is vaak de dupe

Bovenstaande is niet gebaseerd op 1 traject, maar op tientallen. We zien het elke keer weer, zoals ook deze ochtend. Hier bekeken we een 0.9 versie van een review, waar toch een behoorlijk tekort werd geconstateerd. De belangrijkste producten waren hier CIS, SQL, SharePoint, MSDN en Lync Cal Plus. In het kort wat hier werd gedaan:

• Bij CIS werd zomaar aangenomen, dat overal system center draaide op elke windows server. Na een beetje verder kijken dan de neus lang was, bleek dit maar bij 8% van de servers het geval. Dit scheelde in dit geval dus ruim 50x System Center die zomaar in rekening gebracht zou worden.
• MSDN: de verkeerde versies werden geadviseerd en de verkeerde aantallen (basiskennis);
• SharePoint: 19 te kort geconstateerd (90K)…na verder kijken bleek dat er een migratie had plaats gevonden en een consolidatie, wat uiteindelijk leidde tot een tekort van 5.
• Lync Plus Cal: er was simpelweg geëxtrapoleerd en niet gekeken naar het daadwerkelijke gebruik. Dit scheelt toch al gauw weer 100 licenties.
• SQL: ruim 68 cores tekort geconstateerd….dit was heel slordig werk: aantal uitgefaseerde servers werden gewoon meegeteld, test en productie werden door elkaar heen gehaald…dit resulteerde uiteindelijk in een tekort van 0.

Als de klant nu met bovenstaande simpelweg akkoord was gegaan, dan hadden de tekorten moeten worden afgerekend. In ieder geval wordt de discussie een stuk ingewikkelder en begin je al met een achterstand. In dit geval is de combinatie van kennis, haast en druk de reden waarom een dergelijk rapport wordt opgeleverd. Als klant heb je echter een behoorlijk probleem. Bottom line is dan ook altijd om je óók met een friendly review goed voor te bereiden en/of te laten begeleiden. Laat je niet onder druk zetten, maar zorg wel dat je de feiten correct hebt. Je mag er niet vanuit gaan dat de LSP dan wel de SAM-partij dit allemaal wel heeft.
« Terug naar het overzicht