Contractonderhandelingen

Op het moment dat u uw huidige overeenkomst wil gaan verlengen, of een nieuwe overeenkomst wil afsluiten, wilt u precies weten wat de huidige status en behoefte is van uw ICT-omgeving.

Het bepalen van de ICT strategie vraagt om duidelijke input vanuit de ICT verantwoordelijke.
LCxp heeft de juiste tooling om duidelijke rapportages op te leveren. Op basis hiervan staan wij u graag terzijde in de onderhandelingen met Microsoft. Wij zetten onze ervaring en kennis in, om een overeenkomst neer te zetten met de meest optimale voorwaarden en de beste prijscondities.

Het onderhandelingsproces is een proces waar LCxp ruime ervaring mee heeft, een expertise die wij graag voor u inzetten.

Onafhankelijk en helder advies.

LCxp zal de huidige omgeving in kaart brengen: Wat staat er geïnstalleerd, hoe staat het geïnstalleerd en wat is de huidige licentiepositie. U krijgt advies over het verlengen van uw huidige overeenkomst.

Doelstellingen bij een contractonderhandeling zijn:

  • Inventariseren huidige en toekomstige situatie;
  • Adviseren over het af te sluiten contract, gebruik van Software Assurance Benefits, alle mogelijke scenario’s in kaart brengen, inclusief onderbouwing en vermelding van eventuele risico’s;
  • Onderhandelingen voeren met de Licensing Solution Providers (LSP’s) (zie ook leveranciersselectie);
  • Onderhandeling over de prijs per licentie met de fabrikant .