Ondersteuning Microsoft Externe Audit

Bij een door Microsoft geïnitieerde externe audit gaat een derde partij de rapportage opleveren naar Microsoft. Dit is een zeer intensief traject waarbij deze derde partij, een partij zoals KPMG of Deloitte, fysiek bij u in het bedrijf aanwezig zal zijn om de verschillende tools te draaien waarmee zij een rapport opleveren naar Microsoft.

Wanneer software niet goed geïnstalleerd blijkt te zijn, er geen of te weinig licenties worden betaald voor gebruikte software, staat u al een boete te wachten.

LCxp begeleidt de klant tijdens dit gehele auditproces. Hieronder valt ook de communicatie die samen met de klant wordt gevoerd met de auditors en de softwarefabrikanten.

Belangrijk is, om in dit auditproces de leiding te nemen en te weten welke plichten maar vooral ook welke rechten je hebt als klant.

Het is belangrijk om de druk zoveel mogelijk te verleggen zodat er genoeg rust en tijd is om overwogen beslissingen te nemen.

Doelstellingen bij een Externe Audit zijn:

  • Het snel vaststellen van de huidige situatie met betrekking tot de installed base;
  • Schadebeperking; de schade, of boete, zoveel mogelijk minimaliseren;
  • De aanzuivering, bij een eventuele in-compliancy, zoveel mogelijk laten inpassen in het ICT beleid op middellange termijn (3-6 jaar).