Ondersteuning Interne Review

U wilt toekomstige compliancy-problemen voorkomen en precies weten wat uw huidige licentie-positie is. Bij de interne licentie review voert LCxp voor u de inventarisatie uit, waardoor u volledig inzicht krijgt in uw complete software omgeving.

Een interne review heeft als groot voordeel dat eventuele tekorten, onnodige of inefficiënt geïnstalleerde software, in alle rust hersteld kunnen worden, zonder dat de bedrijfsvoering onder druk komt te staan van een derde partij zoals bijvoorbeeld een reviewer, een Licensing Solution Provider (LSP) of een softwarefabrikant.

De methodiek, die LCxp hierbij hanteert komt overeen met de methodiek die door partijen zoals bijvoorbeeld Deloitte en KPMG gebruikt worden bij een “Externe Audit”, maar gaat inhoudelijk verder. Hierbij wordt met behulp van auditing tools de licentierechten, de geïnstalleerde software, en het gebruik daarvan, geïnventariseerd.

Na een analyse van de data die uit de auditing tools naar voren komen, geven wij een aanbeveling; waar kan efficiënter, beter, en vaak kostenbesparend, heringericht worden.

Het doel bij deze trajecten is altijd het zoveel mogelijk beperken van de risico’s die het eventueel in-compliant zijn met zich meebrengt.

De Interne Review biedt u:

  • Volledig inzicht in de huidige licentiepositie met betrekking tot software licenties;
  • Concrete aanbevelingen over hoe eventuele tekorten, ontstaan door in het verleden verkeerd toegepaste licentieregels, hersteld kunnen worden zonder of met minder noodzaak tot de aanschaf van licenties;
  • Aanbevelingen hoe eventuele tekorten kunnen worden aangezuiverd, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met het ICT beleid op korte en middellange termijn (0-6 jaar).