Leveranciersselectie

In Nederland zijn een aantal Licensing Solutions Partners (LSP’s) actief. Deze partijen hebben met de verschillende softwarefabrikanten (financiële) afspraken.

Deze afspraken komen vaak neer op het feit dat de LSP wordt beloond over de omzet van de uiteindelijke licentie-deal.

Deze constructie is vaak voor de eindafnemer niet transparant. En precies daar waar het bewust onduidelijk en niet-transparant wordt gehouden voor de eindafnemer, is LCxp er om u hierin te begeleiden.

LCxp ondersteunt u, in het selecteren van de juiste partner, door samen met u het programma van eisen vast te stellen, waarna een duidelijke strategie bepaling mogelijk wordt en op basis hiervan een voorselectie kan worden gemaakt van de potentiële LSP’s.

U kunt voor het einde van een contractperiode een nieuwe LSP kiezen of verlenging onderbrengen bij uw huidige LSP. Onderhandelen voor een nieuwe contractsinhoud staat u in beide gevallen vrij.

Wij maken tijdens dit leveranciersselectie-proces alle verdienmodellen transparant, waardoor in de nieuwe samenwerking tussen de klant en de LSP, het volledig transparant zal zijn wat de LSP verdient en welke dienstverlening de klant daarvoor krijgt.