KRO-NCRV

De Vereniging KRO-NCRV is een samenwerkingsomroep volgens de Mediawet. De Vereniging KRO-NCRV is per 1 januari 2014 ontstaan bij de fusie van de omroepbedrijven van de Vereniging KRO en de Vereniging NCRV. De Vereniging KRO-NCRV kent twee leden: de Vereniging KRO en de Vereniging NCRV. De Vereniging KRO-NCRV verzorgt, ter uitvoering van de publieke mediaopdracht, op landelijk niveau media-aanbod en alle activiteiten die nodig zijn om de publieke taak van de samenwerkingsomroep te vervullen.

Toen ik een brief van Microsoft ontving met een aankondiging van een audit, voelde ik me daar op voorhand niet helemaal zeker over. Ik wilde een gesprek aangaan met een onafhankelijke deskundige op het gebied van licentiestructuren en heb daarom contact met LicenseConsult Experts opgenomen. In het oriënterende gesprek kwam al gauw naar voren dat er meer risico’s speelden dan waar ik me van bewust was. Door het strategische advies van LCxp zijn wij volledig compliant én hebben we een investering in de toekomst kunnen doen, in plaats van een schuld uit het verleden af te kopen.

Als omroepbedrijf produceren wij intellectual property en we vinden het zeer belangrijk dat auteursrecht gerespecteerd wordt. We willen daarom dat er binnen onze organisatie geen sprake is van illegaal softwaregebruik. De producten van Microsoft gaan gepaard met dikke handleidingen vol juridisch taalgebruik, waardoor de compliancy regels voor een gemiddelde ICT afdeling moeilijk te doorgronden zijn. Om er zeker van te zijn dat de uitleg die jij eraan geeft ook de juiste is, heb je externe expertise nodig. De LSP (Licensing Solution Provider, voorheen Large Account Reseller, LAR) is in mijn optiek niet altijd objectief genoeg om daar een neutraal advies over te geven. Het is niet zo dat ze verkeerde adviezen uitgeven, maar zij verdienen uiteindelijk geld aan de licentieomzet en hebben er dus belang bij dat ik zoveel mogelijk licenties afneem.

LCxp heeft daarentegen geen enkel belang om mij meer licenties af te laten nemen dan strikt genomen noodzakelijk is. Ze zijn 100% mijn partner en ik hoef op geen enkele manier bang te zijn dat hun advies gekleurd is vanuit commercieel belang. Daarnaast brengen ze een heel hoog kennisniveau van de licentiestructuur van Microsoft mee. Tijdens de pre-audit bewees LCxp direct zijn toegevoegde waarde. Na het in kaart brengen van onze licentiestructuren hebben we onze tekorten meteen rechtgetrokken, waardoor we boetes voor onbedoelde incompliancy hebben kunnen voorkomen. We hebben daarmee niet alleen de schade van het verleden afgekocht, maar een structuur aangeschaft waar we in de toekomst ook onze vruchten van kunnen plukken. Het gaf daarnaast een groot gevoel van zekerheid om de audit voorbereid in te gaan.

Bij discutabele gevallen die tijdens de audit naar voren kwamen dacht LCxp echt met ons mee. De auditor gaf aan dat er voor het door ons gebruikte besturingssysteem over de hele linie sprake was van incompliancy. De auditor is natuurlijk gespecialiseerd in de licentiestructuur van Microsoft en normaal gesproken zou ik hun oordeel voor waar aannemen. LCxp plaatste hier echter vraagtekens bij en sloeg de regels van Microsoft erop na. Het bleek dat de auditor de regels van Microsoft verkeerd interpreteerde en dat er geen sprake was van incompliancy. Op dat moment wist ik dat ik bij LCxp helemaal veilig zat en dat ik ze met een gerust hart namens mij kon laten acteren. Het doorgronden van zo’n klein onderdeel van de Microsoft licentieregels kan je namelijk heel veel geld schelen.

Kortom, het was een zeer prettige ervaring om zaken te doen met LCxp. Door hun hoge kennisniveau, onafhankelijke advies en snel en adequaat handelen, zal ik ze blijven inschakelen bij toekomstige software- en licentievraagstukken.

Bart Heijnen
Hoofd ICT, Beheer TV Montage & Radiofaciliteiten
KRO-NCRV

Terug naar het overzicht»