Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Over de VNOG: Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland (VNOG) ligt binnen de Nederlandse provincie Gelderland. Een veiligheidsregio is in Nederland een samenwerkingsverband van gemeenten op basis van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de conceptwet Veiligheidsregio’s, ten behoeve van fysieke veiligheid. In de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland werken GHOR, brandweer en gemeenten nauw samen. Ieder werkt vanuit een eigen invalshoek, maar met een gezamenlijke missie: een veilige leefomgeving.

Op basis van de eerste positieve indruk en vertrouwen is LicenseConsult (LCxp) in de arm genomen.

LCxp is daadwerkelijk direct in staat om vanaf het eerste moment haar expertise, kennis en kunde in te zetten en te laten blijken, waardoor het vooraf gestelde vertrouwen en eerste resultaat al snel werden bevestigd. Hierdoor werden al in een vroeg stadium de terugverdiensten inzichtelijk. Het gevoel en ondersteunende karakter dat je van LCxp mag verwachten zorgt dat je niet door Microsoft of de Licensing Solution Partner (LSP) overtroefd wordt en te goeder trouw daarin meegaat. Waarmee ook direct de onafhankelijkheid van een partner als LCxp onderstreept wordt.

LCxp biedt tegenwicht en attendeert de VNOG op de juiste aandachtspunten. Dit helpt om focus tijdens het traject te behouden.

De klant staat centraal, LCxp acteert vanuit de VNOG en zorgt dat hun belang als overheidsinstantie voorop gesteld blijft, waarbij gekeken wordt naar het maatschappelijke belang.

Zowel technologisch als inhoudelijk is LCxp de spreekbuis vanuit de VNOG met de betrokken partijen, dit alles ter bevordering van een soepele doorgang van het traject.

Door gedegen en heldere communicatie tussen en met de betrokken partijen, wordt daadwerkelijk controle gehouden op het proces. Hierbij wordt het belang van VNOG niet uit het oog verloren.

LCxp laat absolute meerwaarde zien, neemt het voortouw en denkt proactief mee in het maatschappelijke belang!

Hans Damen
Systeem- en netwerkbeheerder VNOG

 

Terug naar het overzicht»