Beperkt gebruik van Office 365 tijdens de Corona-crisis en optimalisatiemogelijkheden

Beperkt gebruik van Office 365

Door de corona-crisis is het gebruik van de Office 365-applicaties zoals Teams toegenomen. Hierbij heeft Microsoft de gebruiksmogelijkheden van de applicaties beperkt. De kwaliteit van de videogesprekken en de toegang tot de online accounts hebben enorm geleden door de toename van de gebruiksbelasting. Om de applicaties in goede kwaliteit te kunnen blijven aanbieden, heeft Microsoft de volgende aanpassingen op het gebruik van Office-365 ingevoerd:

   • Verminderde resolutie voor videogesprekken;
   • One-Note integratie in Teams: alleen lezen mogelijk;
   • Vermindering van de downloadgrootte;
   • SharePoint-onderhoud voornamelijk in het weekend of buiten kantooruren;
   • Vermindering van de video-opnamen van vergaderingen tot 720p.

Licentiemodellen herzien

Voor bedrijven is het op dit moment nog belangrijker geworden om de huidige licentiemodellen te herzien. Door de niet essentiële functies te identificeren en uit de licentie strategie te verwijderen, kan dit onvermijdelijk leiden tot een verlaging van de licentiekosten. Omdat het aantal gebruikers in bedrijven momenteel afneemt en de vraag naar specifieke producten toeneemt, wordt het interessant om naar een aangepast of nieuwe licentie model/overeenkomst te kijken.

LCxp kan u de volgende dienst(en) aanbieden om u hiermee te ondersteunen:

   • Licentie Optimalisatie
   • Roadmap
   • Uitwerken scenario’s
   • Leveranciersonderhandeling Microsoft
   • Leveranciersonderhandeling LSP
   • Cloud (Azure/AWS) Optimalisatie
   • SAM Optimalisatie

Het is nu belangrijk dat gebruikers, die producten kunnen gebruiken, die ze daadwerkelijk nodig hebben. Daarbij wordt rekening gehouden met een bijzondere situatie die waarschijnlijk langer zal gaan duren. Concreet betekent dit dat we nu de eerste stappen moeten zetten:

   • Structuur: het beschikbaar stellen van voldoende licenties voor het werken op andere locaties;
   • Besparing: reductie van licentiekosten, door op middellange termijn de niet essentiële functies in kaart te brengen;
   • Herschikking: herschikking van IT-Roadmap voor het productportfolio.

Wij adviseren u graag over uw individuele mogelijkheden.

 

Bron: Microsoft, Techzine

Door: Stef Peerdeman