Lage prijzen voor software: hoe is het mogelijk?

De softwaremarkt is aan het transformeren. Lange tijd kozen bedrijven uit onwetendheid voor de nieuwste versies van software. Er bestond een soort overeenstemming dat je over deze versies moest beschikken om stabiliteit van het businessmodel te waarborgen.

Sinds de opkomst van de Cloud is hier verandering in gekomen. Steeds meer bedrijven gaan gebruikte softwarelicenties kopen of verkopen. Hiermee kunnen bedrijven hun financiële positie sterk verbeteren. Maar wat zijn de voordelen van tweedehands licenties? Hoe zit het juridisch in elkaar? Wat mag wel en wat mag niet? En hoe zit het met audits en compliance?

De voordelen van tweedehandssoftware licenties

Door het inkopen van tweedehands softwarelicenties kunnen organisaties hoge besparingen realiseren. Aan de andere kant genereren ze winst door de softwarelicenties die zij zelf niet meer gebruiken te verkopen. Bijkomend voordeel is dat de gebruikte software compatibel is met andere programma’s. Installatie en gebruik is makkelijk te realiseren.

Tweedehands software

 

Hoe zit het juridisch in elkaar?

In de jaren 90, nog ver voor de opkomst van de cloudoplossingen, bestond er al een kleine markt voor tweedehands softwarelicenties. In die tijd was er onduidelijkheid over de legaliteit van het handelen in softwarelicenties. Hier kwam in 2012 verandering in. Door het Europese Hof van Justitie is de juridische status van software licenties in het Usedsoft-arrest vastgesteld.

Het Hof bepaalde dat als een gebruiker voor software heeft betaald en een eeuwigdurend gebruiksrecht heeft verkregen, hij dit exemplaar mag (door)verkopen. En hoewel sprake is van het verkrijgen van een gebruiksrecht (licentie) op de software vond het Hof dat deze vorm van aanschaf gelijk te stellen is aan de koop van een roerende zaak, zoals een boek.

Dus alleen als sprake is van software met een gebruiksrecht dat eeuwigdurend is en voor dit gebruiksrecht een redelijke vergoeding is betaald die overeenkomt met de economische waarde van de software, mag het worden doorverkocht. Daarbij geldt nog wel de regel dat samengestelde licenties, zoals licenties van Microsoft Office, niet mogen worden gesplitst in losse licenties voor Word, Excel en PowerPoint.

De voorwaarden van software

Licenties verkopen is wettelijk toegestaan, toch zijn er een aantal voorwaarden waaraan moet worden voldaan, bij het gebruik van tweedehands softwarelicenties en de daarbij behorende documentatie:

  • De klant heeft het recht om de documenten zelf in bezit te hebben. Deponeren bij een notaris is niet wenselijk;
  • Een gedegen Due Diligence is vooraf heel belangrijk;
  • Bewijs van oorsprong van de licentie; in welk land zijn de licenties oorspronkelijk aangeschaft. Alleen licenties binnen de EU of Country of Usage mogen worden doorverkocht;
  • Bewijs dat de licenties zogenaamde ‘perpetual’ licenties zijn, licenties met eeuwigdurend gebruiksrecht van de software van een bepaalde versie en editie;
  • Bewijs dat door de vorige eigenaar de licenties volledig zijn betaald;
  • Bewijs dat de oorspronkelijke gelicentieerde (vorige licentie-eigenaar) alle kopieën van de software die horen bij de originele licentie van alle desktops en/of servers heeft verwijderd voor de overdracht van de licenties aan wederverkoper X;
  • Bewijs van de volledige overdracht van de licentie van de oorspronkelijke eigenaar aan wederverkoper X;
  • Bewijs dat de licenties voor overdracht aan koper B oorspronkelijke (originele) licenties zijn van softwarefabrikant Z;
  • Bewijs dat de licenties die overgedragen worden compleet zijn en uit een vorig contract of overeenkomst afkomstig zijn (alle licenties verkocht onder een contract of overeenkomst aan de oorspronkelijke eigenaar moeten worden overgedragen);
  • Op alle documenten moeten de productreferenties (SKU’s of artikelnummers) worden vermeld.

 

De rechten van de softwareleverancier

Mark (M.R.) Krul, advocaat privacy en IT-recht, van Delissen Martens zegt dat de licentievoorwaarden van software complexe juridische teksten zijn . Laat hier een deskundige naar kijken voordat de software wordt aangeschaft. Hierdoor weet u precies welke soort software en licenties nodig zijn. Naast geldverspilling, voorkomt dit ook dat in strijd wordt gehandeld met de rechten van de softwareleverancier.

De licentiehuishouding op orde hebben is van zeer groot belang. Er bestaat namelijk een risico dat uw softwareleverancier (bijvoorbeeld Microsoft) vraagt om mee te werken aan een software audit.

Deze audit heeft tot doel te controleren of u voldoende softwarelicenties bezit. Het recht van Microsoft om audits uit te voeren volgt meestal uit de met Microsoft gesloten licentieovereenkomst. Daardoor bent u verplicht mee te werken aan een audit.

License Consult Experts

De wereld van tweedehands softwarelicenties is voor veel organisaties een onbekend terrein. LicenseConsult Experts (LCxp) heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in het fenomeen tweedehands softwarelicenties. LCxp verkoopt geen licenties, maar draagt zorg voor het juiste proces. Hierbij staan wij garant voor de juiste documentatie en de juiste licenties.  Door tweedehands softwarelicenties aan te kopen kunt u tussen de 30% – 70% besparing realiseren. En wist u dat er bij verkoop van overtollige licenties een deel van het geïnvesteerde bedrag terugverdiend kan worden? Wij leggen u uit hoe het proces precies hoort te verlopen en wat dit kan opleveren. In duidelijke taal: Helder & Transparant.

 

Bent u klaar voor het tweedehands avontuur? Lees hier verder.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Volg ons op LinkedIn.

Bron: Mark (M.R.) Krul, advocaat privacy en IT-recht. // ict magazine // quexcel // License Consult Experts

Hoe kunnen we u helpen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben? Neem gerust contact met ons op.