Toenemende ontevredenheid over ICT leveranciers

Toename van ontevredenheid bij CIO’s

De resultaten van EuroCIO’s leverancierstevredenheidsenquête bevat een ‘wake-up call’ naar o.a. Microsoft. Deze enquête onthult een substantieel en toenemend niveau van ontevredenheid onder CIO’s/zakelijke gebruikers met de prijsstrategieën van fabrikanten en inflexibele licentie-/contractbeheermodellen. Deze fabrikanten domineren de markt, maar scoren laag op flexibiliteit en gebruikerstevredenheid. Gebruikers bekritiseren hun commerciële praktijken.

 Vertraging Cloud-acceptatie

De enquête onthult een vertraging in de acceptatie en implementatie van de cloud. Ongeveer 20% van het klantenbestand van de belangrijkste cloud providers kiest ervoor om hun clouddiensten te verkleinen. Bovendien genereren recente wijzigingen in prijsmodellen extra licentiekosten en dwingen CIO’s /zakelijke gebruikers om exit strategieën te onderzoeken. Gebruikers cases worden geanalyseerd om Euro CIO-leden te begeleiden met alternatieven van open source-applicatieplatforms.

Microsoft

 • Azure Metering tooling: de belangrijkste kritiek is dat Microsoft zijn klanten geen adequate tools biedt om hun capaciteit en kosten in de Azure Cloud te beheersen, waardoor het voor gebruikers onmogelijk wordt om de hoeveelheid geld die ze uitgeven nauwkeurig te voorspellen en controleren.
 • On-Premise prijzen: Microsoft heeft afgelopen zomer aangekondigd dat alle bestellingen via het nieuwe platform zullen worden afgehandeld. Tegen 2021 zullen alle on-premise-producten en -services zich in de catalogus van het cloud platform bevinden. On-premise oplossingen worden al ontmoedigd door hogere prijzen. Met het nieuwe licentiemodel per core kunnen de jaarlijkse kosten met 50% stijgen.
 • Azure Downscaling: Een andere klacht is dat in de Microsoft Azure EA downscaling geen optie is: klanten moeten zich verbinden aan een bepaalde capaciteit. Als gevolg, in tegenstelling tot de ‘cloudbelofte’ van eenvoudige op- en afwaardering en ‘betalen per gebruik’, is flexibiliteit niet aanwezig.

Visie LCxp

Wij kunnen de probleemstellingen die de CIO’s hebben aangegeven over Microsoft zeker onderbouwen. Op basis van onze ervaringen hebben wij het volgende geconstateerd:

 • Azure Metering tooling: Klanten zijn vaak verplicht om tooling aan te kopen of een Cloud specialist in te huren om hun Cloud te kunnen meten
 • On-Premise prijzen: Deze zijn door Microsoft eenzijdig verhoogd! Vanuit LCxp zijn we in staat om voor de klant ook alternatieven inzichtelijk te maken
 • Azure Downscaling: Minimaal commit aan te gaan, wat niet verbrand wordt is teveel betaald! Betalen naar gebruik

Oplossingen LCxp

LCxp kan u als klant helpen met het oplossen van de genoemde probleemstellingen:

 • Azure Metering tooling:  LCxp adviseert wel gebruik te maken van externe tooling en cloud expertise. Zonder deze dienstverlening ziet u namelijk door de bomen het bos niet meer gezien de vele opties, hoge commitment en contractmogelijkheden.  LCxp helpt organisaties om inzicht te krijgen in hun cloud verbruik en de kosten. De belangrijke prestatiestatistieken van computer-, opslag- en databaseservices in Azure-omgevingen worden bijgehouden, gerapporteerd en getoetst. Het platform analyseert continu de Azure uitgaven en houdt bij wat er wordt uitgegeven en voorkomt onverwachte kosten.
 • On-Premise prijzen: Niet kopen is beter dan kopen met korting. Belangrijk is om bijvoorbeeld eerst helder te krijgen wat de visie en strategie is. Vervolgens hoe de gebruikers en devices hierop geplot kunnen worden, om deze te vertalen naar profielen.
 • Azure Downscaling: ‘What-if’-scenario-gebaseerde planningsmogelijkheden zullen elke verandering in de gehele omgeving simuleren binnen een eenvoudige, intuïtieve interface, bijvoorbeeld cloud optimalisatie. Hierdoor kunnen klanten de ware kosten van hun Workloads in de cloud begrijpen. Door uw cloud verbruik te begrijpen, kunt u de kosten eerst goed laten doorrekenen voordat u een Enterprise Agreement ondertekent.

LCxp biedt de volgende oplossingen aan:

 • Cloud Scoping
  Een benchmark van uw huidige infrastructuur om meer inzicht te krijgen in uw huidige Cloud omgeving
 • Cloud Optimization
  Door het optimaliseren van uw omgeving maximaliseert u uw resources wat resulteert in een lagere Cloud spend
 • Cloud Migration Assesment Verkrijg inzicht in uw on-premise omgeving en zie welke Cloud Solution Provider het beste bij u past