Licentie Optimalisatie

Licentie Optimalisatie

Binnen alle omgevingen bij klanten is er een tekort en een overschot aan licenties. Dit brengt verschillende risico’s met zich mee. Aan de ene kant loopt u het risico op boetes en aan de andere kant loopt u het risico dat u jarenlang teveel betaalt. Door LCxp hier naar te laten kijken, krijgt u volledig inzicht in uw licentie huishouding.

Naast de inzicht die u krijgt, ontvangt u advies over hoe u hier het beste mee om kunt gaan. Het optimaliseren van de omgeving; bijvoorbeeld:  Het efficiënter her-indelen van de technische omgeving; soms zijn er, door kleine technische wijzigingen door te voeren, grote verschillen te maken in de uitgaven van software en licenties. Advies waardoor de behoefte daalt met als gevolg minder incompliancy of een groter overschot aan licenties. Door simpelweg de juiste en onafhankelijke interpretatie van de licentieregelgeving zijn er enorme besparingen te realiseren. Alle adviezen zijn gebaseerd op zowel de korte, middellange en lange termijn.

De concrete doelstellingen van licentieoptimalisatie zijn:

  • Inzicht krijgen in de huidige Microsoft omgeving en optimaliseren van de huidige Microsoft licentiepositie;
  • In kaart brengen (eventuele) risico’s (licentie-technisch / contract technisch);
  • In samenwerking met de klant (waar mogelijk) herstelacties uitvoeren (verwijderen van eventuele wildgroei aan installaties. Het doorvoeren van mogelijke consolidaties).
Hoe kunnen we u helpen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben? Neem gerust contact met ons op.

Wij maken de wereld van software & licenties voor u inzichtelijk en transparant.