Externe Review

Ondersteuning Externe Review

Bij een externe review wordt de softwarelicentie huishouding van uw organisatie doorgelicht door een derde partij. Dit is geen ideale positie. Zij maken een rapportage van wat er concreet wordt geconstateerd, zonder hierbij noodzakelijke aanpassingen of verbeteringen kenbaar te maken. Daarnaast zijn deze partijen niet onafhankelijk en werken zij in opdracht van de fabrikant. Vaak is uw software-leverancier hetzelfde bedrijf als de reviewer.

LCxp is jarenlang gespecialiseerd in het begeleiden van bedrijven in dit traject met de reviewer. Inmiddels zijn er meer dan 400 reviews door onze specialisten succesvol begeleid. Er is namelijk nog veel mogelijk binnen dit traject. LCxp heeft de juiste tooling en de nodige expertise in huis om de schade van onbewuste in-compliancies snel aan het licht te brengen. Het doel bij deze trajecten is altijd het zoveel mogelijk beperken van de risico’s en financiële gevolgen die het eventuele in-compliant zijn met zich meebrengt.

Mocht er een afrekening plaats moeten vinden, dan is het een doelstelling op zich om dit een investering te laten zijn naar de toekomst in plaats van een boete te betalen over het verleden.

Tijdens dit reviewproces begeleidt LCxp de klant in de gesprekken met de reviewende partij en de uiteindelijke onderhandelingen met de softwarefabrikanten. Onze doelstellingen voor bij een Externe review voor uw organisatie zijn:

  • Het indien nodig uitstellen van de review;
  • Het snel vaststellen van de huidige situatie binnen uw organisatie met betrekking tot de installed base;
  • Schadebeperking; de onbewuste in-compliancy/wildgroei  aan installaties binnen uw organisaties zoveel mogelijk minimaliseren;
  • De aanzuivering (bij een eventuele in-compliancy) zoveel mogelijk laten inpassen in het ICT beleid van uw organisatie op middellange termijn.
Hoe kunnen we u helpen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben? Neem gerust contact met ons op.

Wij maken de wereld van software & licenties voor u inzichtelijk en transparant.