Externe Audit

Ondersteuning Microsoft Externe Audit

Bij een door Microsoft geïnitieerde externe audit gaat een derde partij de rapportage opleveren naar Microsoft. In tegenstelling tot een externe review wordt een audit uitgevoerd door een officieel accountancy bureau. Dit is een zeer intensief traject waarbij deze derde partij, een partij zoals KPMG of Deloitte, fysiek bij u in het bedrijf aanwezig zal zijn om de verschillende tools te draaien waarmee zij een rapport opleveren naar Microsoft.

Wanneer software niet goed geïnstalleerd blijkt te zijn, er geen of te weinig licenties worden betaald voor gebruikte software, staat u al een boete te wachten. Daarnaast blijkt uit de praktijk dat ook deze accountancy bureaus de licentieregels interpreteren vanuit de visie van de vendor. Hierdoor zien wij dat er naast eventueel aangetoonde in-compliancy er vaak onterecht hogere afrekenmodellen worden gebruikt. Hier is onafhankelijk advies opnieuw noodzakelijk om er zeker van te zijn dat u niet teveel betaald voor u daadwerkelijke gebruik/behoefte.

LCxp begeleidt de klant tijdens dit gehele auditproces. Hieronder valt ook de communicatie die samen met de klant wordt gevoerd met de auditors en de softwarefabrikanten.

LCxp verlegt tijdens dit proces zoveel mogelijk de druk zodat er genoeg rust en tijd is om overwogen beslissingen te nemen. Het is belangrijk om in dit auditproces de leiding te nemen en te weten welke plichten maar vooral ook welke rechten je hebt als klant.

Doelstellingen bij een Externe Audit zijn:

  • Het indien nodig uitstellen van de review;
  • Het snel vaststellen van de huidige situatie met betrekking tot de installed base;
  • Schadebeperking; de schade, of boete, zoveel mogelijk minimaliseren;
  • De aanzuivering, bij een eventuele in-compliancy, zoveel mogelijk laten inpassen in het ICT beleid op middellange termijn (3-6 jaar).
Hoe kunnen we u helpen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben? Neem gerust contact met ons op.

Wij maken de wereld van software & licenties voor u inzichtelijk en transparant.