Missie en Visie

Missie

Wij geven u onafhankelijk advies over de inkoop en het beheer van softwarelicenties. Zodanig dat u als klant in staat bent de juiste, en een volledig eigen, keuze te maken voor de juiste softwarelicenties. Op basis van álle feiten en op de daadwerkelijke behoefte van uw organisatie, op korte en lange termijn.

Wij zijn de enige partij in Nederland die dit advies over softwarelicenties onafhankelijk van andere partijen geeft. Wij ontvangen dus geen fees van derden. Wij zijn dus niet gebonden aan software-leveranciers of fabrikanten. Wel hebben we bij deze partijen de juiste connecties om op het hoogste niveau de meest optimale softwarelicentiecontracten voor onze klanten te realiseren.

Vanuit de overtuiging, dat klanten van software-fabrikanten recht hebben op een partner die voor de volle 100% in hun belang handelt op het gebied van softwarelicenties, is LCxp opgericht.  We werken dagelijks voor een steeds groter wordend klantenbestand in binnen- en buitenland. En daar zijn we trots op.

Visie

Wij maken de wereld van softwarelicenties inzichtelijk en transparant.

De klant van een softwarefabrikant heeft recht op een partner die in het belang van de klant, en de klant alleen, adviseert.

Wij zijn die partner voor u.

Wij zijn die partner die alle Ins & Outs weet van de bijna dagelijks veranderende regels op het gebied van softwarelicenties. Regels die door de fabrikanten in onze ogen vaak onnodig ingewikkeld worden gehouden. Wij ontrafelen deze regelgeving zodat de klant ten alle tijden compliant is én blijft tegen een zo scherp mogelijke inkoopprijs.

Software- en licentieregels zijn niet zwart-wit en zijn daardoor onderhevig aan interpretatie. In tegenstelling tot alle andere softwarelicentie-adviseurs op de markt is LCxp de enige partij in de markt die gemotiveerd is de licentieregels te interpreteren met de bril op van de klant. Daardoor zijn wij in staat, in nauwe samenwerking met de klant, grote besparingen te realiseren op de korte en lange termijn.

Hoe kunnen we u helpen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben? Neem gerust contact met ons op.

Wij maken de wereld van software & licenties voor u inzichtelijk en transparant.